Background

Novosti i događanja

 • Poziv građanima na javno izlaganje o izmjenama i dopunama prostornog plana

  Poziv građanima na javno izlaganje o izmjenama i dopunama prostornog plana

  09.10.2017.

  Pozivamo sve zainteresirane građane Općine Ružić kao i involvirane pravne osobe na Javno izlaganje o Izmjenama i dopunama PPUO Ružić koje će se održati sutra, 10. listopada s početkom u 10.00 sat u općinskoj vijećnici u Gradcu, na adresi Put kroz Gradac 25. Ovaj poziv upućujemo...

 • Poziv na dostavu ponude - Vatrogasni dom u Kljacima

  Poziv na dostavu ponude - Vatrogasni dom u Kljacima

  04.10.2017.

  Otvara sa natječaj za dostavu ponuda za Konstruktivnu sanaciju Vatrogasnog doma u Kljacima. Potrebna dokumentacija za dostavu ponude se nalazi u prilogu. Natječaj je otvoren do 12. listopada (četvrtak) 2017. godine do 12:00 sati, a otvaranje ponuda će se izvršiti u prostorijama...

 • Javna rasprava o Izmjenama i dopunama PPUO Ružić

  Javna rasprava o Izmjenama i dopunama PPUO Ružić

  02.10.2017.

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Ružić, Klasa: 350-02/17-01/1, Urbroj: 2182/08-01-17-15, od  20. rujna 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić kao Nositelj izrade...

 • Besplatna marenda za učenike osnovne škole

  Besplatna marenda za učenike osnovne škole

  22.09.2017.

  Sukladno pozivu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a vezano za besplatne marende za školsku godinu 2017./2018. Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog objavila je kriterije za besplatne marende u školskoj godini...

 • Uručene donacije općine područnoj osnovnoj školi

  Uručene donacije općine područnoj osnovnoj školi

  18.09.2017.

  Općinski načelnik Ante Pijuk i zamjenik načelnika Dalibor Durdov uručili su ovih prvih dana nove školske godine područnim odjeljenima Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog u Gradcu i Čavoglavama vrijednu informatičku opremu. Područnoj školi u Gradcu, na...