Background

Akti i odluke

Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Ružić za 2017. godinu

10/11/2017

Preuzmite: Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Ružić za 2017. godinu.pdf

Akti za 3. sjednicu Općinskog vijeća

10/11/2017

Preuzmite: Akti za 3. sjednicu Općinskog vijeća.pdf

Izrada vanjske PVC stolarije na Domu za mlade u Umljanovićima

29/09/2017

U prilogu se nalazi potrebna dokumentacija za prijavu na Poziv za dostavu ponuda za Izradu vanjske PVC stolarije na Domu za mlade u Umljanovićima.

Natječaj je otvoren do 06. listopada u 12:00 sati.

Preuzmite: Izrada vanjske PVC stolarije na Domu za mlade u Umljanovićima.pdf

Ispravak dokumentacije za jednostavnu nabavu radova Uređenja nerazvrstane ceste (NC 095) Gradac Gornji

09/09/2017

Poštovani ponuditelji,

u dokumentaciji jednostavne nabave radova Uređenja nerazvrstane ceste (NC 095) Gradac Gornji uočena je pogreška na Ponudbenom listu.

U prilogu je ispravljen obrazac Ponudbenog lista.

Molim uvažite isprike.

Preuzmite: Ispravak dokumentacije za jednostavnu nabavu radova Uređenja nerazvrstane ceste (NC 095) Gradac Gornji.pdf

Uređenje nerazvrstane ceste (NC 095) Gradac Gornji - jednostavna nabava

05/09/2017

Otvara se postupak jednostavne nabave za nabavu radova Uređenja nerazvrstane ceste (NC 095) Gradac Gornji. U prilogu se nalazi dokumentacija potrebna za dostavu ponude.

Preuzmite: Uređenje nerazvrstane ceste (NC 095) Gradac Gornji - jednostavna nabava.pdf