Background

Akti i odluke

Financijski izvještaj za razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja 2017.g.

14/07/2017

Preuzmite: Financijski izvještaj za razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja 2017.g..pdf

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

03/07/2017

Osoba zadužena za nepravilnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ružić je Katarina Drezga, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Preuzmite: Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti.pdf

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

27/06/2017

Preuzmite: Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić - III.

19/06/2017

Preuzmite: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić - III..pdf

Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

03/05/2017

Općina Ružić, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa jednu osobu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić.

U prilogu je Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Ružić za 2017.g.

Preuzmite: Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g..pdf