Background

Akti i odluke

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić - III.

19/06/2017

Preuzmite: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić - III..pdf

Odredbe za provođenje - Izmjene i dopune

01/09/2012

Preuzmite: Odredbe za provođenje - Izmjene i dopune.pdf

Odredbe za provođenje

01/09/2012

Preuzmite: Odredbe za provođenje.pdf

Karta 1. Korištenje i namjena površina

01/09/2012

Preuzmite: Karta 1. Korištenje i namjena površina.pdf

Obrazloženje

01/09/2012

Preuzmite: Obrazloženje.pdf