Background

Akti i odluke

Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi o Izmjenama i dopunama - III PPUO Ružić

16/01/2018

Preuzmite: Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi o Izmjenama i dopunama - III PPUO Ružić.pdf

Ponovna javna rasprava o Izmjenama i dopunama PPUO Ružić (III)

05/12/2017

Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić kao nositelj izrade objavio je Ponovnu javnu raspravu o Izmjenama i dopunama PPUO Ružić (III) koja će trajati od 15. do 22. prosinca 2017. 

Za vrijeme javnog uvida u prostorijama Općine Ružić u Gradcu, Put kroz Gradac 25, bit će izloženi tekstualni i grafički dio prijedloga plana.

Cjeloviti tekst objave nalazi se u PDF formatu u privitku.

Preuzmite: Ponovna javna rasprava o Izmjenama i dopunama PPUO Ružić (III).pdf

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić - III.

19/06/2017

Preuzmite: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić - III..pdf

Odredbe za provođenje - Izmjene i dopune

01/09/2012

Preuzmite: Odredbe za provođenje - Izmjene i dopune.pdf

Odredbe za provođenje

01/09/2012

Preuzmite: Odredbe za provođenje.pdf