Background

Akti i odluke

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

03/09/2014

Preuzmite: Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća

01/01/1970

Preuzmite: Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić

01/01/1970

Preuzmite: Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić.pdf

Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić

01/01/1970

Preuzmite: Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić.pdf

Zapisnik s 14. sjednice općinskog vijeća

01/01/1970

Preuzmite: Zapisnik s 14. sjednice općinskog vijeća.pdf