Background

Akti i odluke

Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

03/05/2017

Općina Ružić, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa jednu osobu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić.

U prilogu je Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Ružić za 2017.g.

Preuzmite: Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g..pdf

Plan nabave za 2017. godinu

23/01/2017

Preuzmite: Plan nabave za 2017. godinu.pdf

Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2016. godini

16/01/2017

Preuzmite: Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2016. godini.pdf

Izmjene Plana nabave za 2016. godinu (II)

19/12/2016

Preuzmite: Izmjene Plana nabave za 2016. godinu (II).pdf

Prijedlog II Rebalansa za 2016. godinu

12/12/2016

Preuzmite: Prijedlog II Rebalansa za 2016. godinu.pdf