Background

Akti i odluke

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada te odvojenog prikupljnja određenih kategorija otpada na području Općine Ružić

06/12/2019

Preuzmite: Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada te odvojenog prikupljnja određenih kategorija otpada na području Općine Ružić.pdf

Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja s osnova komunalne naknade

06/12/2019

Preuzmite: Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja s osnova komunalne naknade.pdf

Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a Stanica Šibenik za 2020. god.

06/12/2019

Preuzmite: Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a Stanica Šibenik za 2020. god..pdf

Prijedlog Socijalnog programa Općine Ružić za 2020. godinu

06/12/2019

Preuzmite: Prijedlog Socijalnog programa Općine Ružić za 2020. godinu.pdf

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ružić za 2020. godinu

06/12/2019

Preuzmite: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ružić za 2020. godinu.pdf