Background

Akti i odluke

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti

01/01/1970

Preuzmite: Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti.pdf

Pregled sklopljenih ugovora od 01.01.2014. do 30.09.2014. god.

01/01/1970

Preuzmite: Pregled sklopljenih ugovora od 01.01.2014. do 30.09.2014. god..pdf

Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

01/01/1970

Općina Ružić, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, može primiti jednu osobu na stručno osposobljavanje na rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini.

Sukladno klasifikaciji radnih mjesta u Pravilniku o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić, određen je Plan prijma za 2017.g., koji je priložen.

Preuzmite: Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g..pdf

Ispravak dokumentacije za jednostavnu nabavu radova Uređenja nerazvrstane ceste (NC 095) Gradac Gornji

01/01/1970

Poštovani ponuditelji,

u dokumentaciji jednostavne nabave radova Uređenja nerazvrstane ceste NC 095, Gradac Gornji, je uočena greška na ponudbenom listu.

U prilogu je ispravljen Ponudbeni list.

Molim uvažite isprike.

Preuzmite: Ispravak dokumentacije za jednostavnu nabavu radova Uređenja nerazvrstane ceste (NC 095) Gradac Gornji.pdf

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ružić

01/01/1970

Preuzmite: Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ružić.pdf