Background

Akti i odluke

Načelnik: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu

17/06/2019

Preuzmite: Načelnik: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu.pdf

Načelnik: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

31/05/2019

Preuzmite: Načelnik: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu.pdf

Načelnik: Izvješća uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

31/05/2019

Preuzmite: Načelnik: Izvješća uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu.pdf

Odluka o financiranju udruga u 2019. godini

07/05/2019

Preuzmite: Odluka o financiranju udruga u 2019. godini.pdf

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća

12/04/2019

Preuzmite: Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća.pdf