Background

Akti i odluke

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća

01/01/1970

Preuzmite: Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Donesene II Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu

01/01/1970

Preuzmite: Donesene II Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu.pdf

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić

01/01/1970

Preuzmite: Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić.pdf

Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić

01/01/1970

Preuzmite: Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić.pdf

Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

01/01/1970

Općina Ružić, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, može primiti jednu osobu na stručno osposobljavanje na rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini.

Sukladno klasifikaciji radnih mjesta u Pravilniku o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić, određen je Plan prijma za 2017.g., koji je priložen.

Preuzmite: Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g..pdf