Background

Akti i odluke

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu (II)

01/01/1970

Preuzmite: Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu (II).pdf

Popis sponzorstva i donacija u 2013 god.

01/01/1970

Preuzmite: Popis sponzorstva i donacija u 2013 god..pdf

Popis sponzorstva i donacija 2013 god

01/01/1970

Preuzmite: Popis sponzorstva i donacija 2013 god.pdf

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti

01/01/1970

Preuzmite: Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti.pdf

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti

01/01/1970

Preuzmite: Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti.pdf