Background

Akti i odluke

Pregled sklopljenih ugovora od 01.01.2014. do 30.09.2014. god.

01/01/1970

Preuzmite: Pregled sklopljenih ugovora od 01.01.2014. do 30.09.2014. god..pdf

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća

01/01/1970

Preuzmite: Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Donesene II Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu

01/01/1970

Preuzmite: Donesene II Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu.pdf

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić

01/01/1970

Preuzmite: Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić.pdf

Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić

01/01/1970

Preuzmite: Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić.pdf