Background

Besplatna marenda za učenike osnovne škole

Objavljeno: 22/09/2017

  • Novosti
  • Besplatna marenda za učenike osnovne škole
besplatna-marenda-za-ucenike-osnovne-skole

Sukladno pozivu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a vezano za besplatne marende za školsku godinu 2017./2018. Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog objavila je kriterije za besplatne marende u školskoj godini 2017./2018. 

Prema izmijenjenoj Uredbi Ministarstva pravo na besplatnu marendu imaju svi učenici članovi domaćinstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade (dokazuje se potvrdom Centra za socijalnu skrb) te djeca koja žive u domaćinstvu čiji ukupni mjesečni neto prihodi ne prelaze 2.000 kuna po članu domaćinstva (dokazuje se Izjavom i Potvrdom o visini prihoda iz nadležne Porezne uprave). Potvrdu o visini prihoda sa Porezne uprave potrebno je dostaviti za sve članove domaćinstva starije od 15 godina.

Dokumentacija se predaje u tajništvo škole.

Kod predaje navedene dokumentacije roditelji trebaju potpisati Izjavu i dostaviti OIB-e svih članova domaćinstva.

Rok za predaju zahtjeva je ponedjeljak  25. rujna, pa stoga apeliramo na roditelje da što žurnije pribave potrebnu dokumentaciju.

Komentari

Napišite komentar!

Polja označena sa * su obavezna. Vaš e-mail se neće objaviti.