Background

Financiranje udruga u 2019. godini - Javni poziv

Objavljeno: 08/03/2019

  • Novosti
  • Financiranje udruga u 2019. godini - Javni poziv
financiranje-udruga-u-2019-godini-javni-poziv

Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće odobro koje provode udruge za području Općine Ružić i članka 48. Statura Općine Ružić ("Službeni vijesnik Šibensko - kninske županije", broj 8/09, 4/13 i 02/18) Načelnik Općine Ružić, dana 08. ožujka 2019. godine, raspisao je Javni poziv za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić za 2019. godinu.

U privitku je cjeloviti tekst Javnog poziva, upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i druga povezana dokumentacija.

Rok za prijavu je 08. travnja 2019. godine.

Download: Financiranje udruga u 2019. godini - Javni poziv.zip