Background

Javni natječaj za sanaciju zgrada na Banovači

Objavljeno: 16/08/2012

  • Novosti
  • Javni natječaj za sanaciju zgrada na Banovači
javni-natjecaj-za-sanaciju-zgrada-na-banovaci

Dana 14. kolovoza raspisan je natječaj za sanaciju zgrada Osnovne škole i Antimalarične stanice u Otavicama. Natječaj je raspisala Općina Ružić koja je osigurala pretežiti dio sredstava za radove, dok Ministarstvo kulture R. H. sudjeluje u projektu sa ukupno 200.000 kuna.
Pravo sudjelovanja na predmetnom nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, bez obzira na prebivalište odnosno sjedište, koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, uz napomenu kako je uz standardnu dokumentaciju potrebno dostaviti i važeće dopuštenje Ministarstva kulture za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru.
Zainteresirani ponuditelji natječajnu dokumentaciju u elektronskom obliku mogu preuzeti na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Rok za dostavu ponuda je utorak 04. 09. 2012. u 16.00 sati kada je ujedno i javno otvaranje ponuda u prostorijama Općine Ružić u Gradcu na adresi Put kroz Gradac 25.

Komentari

Napišite komentar!

Polja označena sa * su obavezna. Vaš e-mail se neće objaviti.