Background

Javni uvid Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje 2018. - 2022.

Objavljeno: 09/03/2018

  • Novosti
  • Javni uvid Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje 2018. - 2022.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17)  i članka 48. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 08/09 i 04/13), Načelnik Općine Ružić dana 08. 03. 2018. godine donosi   

ODLUKU

O STAVLJANJU NA JAVNI UVID NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
 OPĆINE RUŽIĆ ZA RAZDOBLJE 2018. - 2022. GODINE

1. Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje 2018. - 2022. godine održat će se u periodu od 09. ožujka 2018. do 09. travnja 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

2. Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje 2018. – 2022. godine bit će objavljen na službenim stranicama Općine Ružić (www.opcina-ruzic.hr). Nacrt Plana u tiskanom obliku dostupan je u prostorijama Općine Ružić, Gradac, Put kroz Gradac 25, radnim danom od 08.00 do 14.00 sati.

3. Građani i udruge mogu svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi Nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana koja  se upisuju u knjigu primjedbi moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresupodnositelja.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati i na e-mail: nacelnik@opcina-ruzic.hr  ili u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, s naznakom "Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje 2018.-2022.", najkasnije do završetka javnog uvida odnosno do 09. travnja 2018. godine, a moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja.

4. Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

Općinski načelnik

Ante Pijuk, mag.ing.aedif.  

KLASA: 351-01/18-01/2
URBROJ: 2182/08-01-18-4
Gradac, 08. 03. 2018.                                                                                          

 

                                                                                              

Download: Javni uvid Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje 2018. - 2022..pdf

Komentari

Napišite komentar!

Polja označena sa * su obavezna. Vaš e-mail se neće objaviti.