Background

Proračun općine Ružić 2011.

Objavljeno: 25/12/2010

 • Novosti
 • Proračun općine Ružić 2011.
proracun-opcine-ruzic-2011

Na 13. sjednici Općinskog vijeća koja je održana u utorak, 21. prosinca usvojen je Proračun općine Ružić za 2011. godinu.
Proračun u iznosu od 4.184.000,00 kn na rashodovnoj strani, uz tekuće rashode, za 2011. planira slijedeće bitne stavke:
 

 

 • Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 326.000 kn
 • Sanacija ilegalnih deponija 400.000 kn
 • Kupnja zemljišta za dječji vrtić 120.000 kn
 • Izgradnja dječjeg vrtića 300.000 kn
 • Obnova škole u Otavicama 100.000 kn
 • Izgradnja malonogometnih igrališta u Ružiću, M. Polju i Kljacima 160.000 kn
 • Socijalni program – naknade građanima 160.000 kn
 • Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca 86.000 kn
 • Naknade za školsku djecu i studente 160.000 kn
 • Naknade obiteljima za novorođeno dijete 92.500 kn
 • Udruge 50.000 kn
 • Sportske udruge 30.000 kn
 • Tekuća donacija DVD-u Ružić 105.000 kn
 • Donacije vjerskim zajednicama 60.000 kn

  Proračun je usvojen većinom glasova, a svi amandmani oporbenih vijećnika su odbačeni.

Komentari

Napišite komentar!

Polja označena sa * su obavezna. Vaš e-mail se neće objaviti.