Background

Službenik za informiranje

Službena osoba mjerodavana za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Općini Ružić je Slavica Validžić, adm. referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ružić.

Pisani zahtjev za pristup informaciji podnosi se na adresu Općine Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić  ili na broj telefaksa: 022/872-810 ili e-mailom na adresu : opcina-ruzic@si.t-com.hr

Usmeni zahtjev za pristup informaciji podnosi se na broj telefona 022/872-811,  ili osobno na zapisnik svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Komentari

Napišite komentar!

Polja označena sa * su obavezna. Vaš e-mail se neće objaviti.