Background

Službenik za informiranje

Službena osoba mjerodavana za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Općini Ružić je KATARINA DREZGA dip. oec., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić.

Pisani zahtjev za pristup informaciji podnosi se na adresu Općine Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić  ili na broj telefaksa: 022/872-810 ili e-mailom na adresu : opcina-ruzic@si.t-com.hr

Usmeni zahtjev za pristup informaciji podnosi se na broj telefona 022/872-811, 091/4333-588 ili osobno na zapisnik svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati.

Komentari

Napišite komentar!

Polja označena sa * su obavezna. Vaš e-mail se neće objaviti.