Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
S prvim danom srpnja u Domu zdravlja Drniš s radom započinje ambulanta medicine rada i sporta.
Medicina rada je medicinska specijalnost koja je usmjerena na zaštitu i poboljšanje zdravlja zaposlenih i kontrolu profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

U ambulanti medicine rada u Drnišu mogu se obaviti slijedeći pregledi:

liječnički pregled za upis u srednje škole i na fakultete,
liječnički pregledi za vozače svih kategorija,
liječnički pregledi za čuvare i zaštitare,
preventivni liječnički pregledi sportaša,
liječnički pregledi za držanje i nošenje oružja (lovci),
liječnički pregledi za opću radnu sposobnost,
liječnički pregledi za radnu sposobnost radnika na posebnim uvjetima rada te osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći.

Za sada, ambulanta medicine rada će raditi samo petkom, a po potrebi i ostalim radnim danima.

Za sve informacije i narudžbe građani se mogu javiti sestri Mihaeli Džapo na tel.: 091 791 75 40.