Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.
Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.
Savjetovanje s javnošću provodi se o Nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.
Uz opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je i Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno, možete uputiti putem Obrasca uz obaveznu naznaku pojedinog nacrta općeg akta na koju se internetsko savjetovanje odnosi. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na navedenu adresu u nastavku.

Kontakt:

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općina Ružić
Katarina Drezga, dipl. oec.
Tel. +385 22 662 965
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrta akata
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu


OTVORENA SAVJETOVANJA

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Općini Ružić - nacrt akta
Obrazac sudjelovanja javnosti - Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Općini Ružić
Javno savjetovanje o nacrtu akta "Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Općini Ružić" traje od 24. kolovoza do 24. rujna 2022. godine.


ZAVRŠENA SAVJETOVANJA

Izvješće o provedenom savjetovanju o promjeni naziva ulice u Mirlović Polju

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga Statuta Općine Ružić 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ružić

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o promjeni naziva ulice u naselju Mirlović Polje

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje društvenih prostora u vlasništvu Općine Ružić

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Ružić