Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
dobrovoljno vatrogasno drustvo ruzic 70 0 220Dobrovoljno vatrogasno društvo Ružić osnovano je 18. veljače 2010. godine, a na konstituirajućoj skupštini bilo je preko 60 nazočnih članova. DVD je osnovan kao odgovor na rastuće potrebe za zaštitom prirodnih i materijalnih dobara naše lokalne zajednice. Osim toga je i zakonska obveza općine kao jedinice lokalne samouprave na svom području organizirati mjere zaštite od požara, a jedna od temeljnih je upravo osnivanje DVD-a.

Nekoliko mjeseci nakon osnivačke skupštine Društvo je u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Šibensko-kninske županije organiziralo tečaj za više od 20 mladića koji su osposobljeni za zvanje vatrogasac. Istovremeno je Županijska vatrogasna zajednica i DVD Tisno novoutemeljenom DVD-u Ružić donirala i prvo vozilo – navalno šumsko vozilo marke Mercedes 1113, a vatrogasna zajednica grada Rijeke, zahvaljujući angažmanu braće Jukica iz Ružića, vrlo vrijednu opremu. Općina Ružić društvo je poduprla sa 60.000 kuna što je, uz sufinanciranje Županijske vatrogasne zajednice, omogućilo da Društvo i operativno zaživi, pa je proteklog ljeta osam momaka sa područja općine bio zaposleno i nadziralo prostor naše općine.

Srećom, požarna sezona je bila blaga, pa su imali tek nekoliko manjih intervencija. Usto su redovito vodom opskrbljivali naselja Gornji Moseć i dio naselja Mirlović Polje koje ni danas nema pitku vodu. Tehničko i materijalno opremanje Društva nastavit će se i u 2011., a najznačajnija stavka je cca 450.000,00 kn vrijedna cisterna kapaciteta 7.500 litara koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva za pitkom vodom. Nabavku cisterne sufnancira Županijska vatrogasna zajednica i općina Ružić.

Uz značajnu potporu općine, Društvo ima posebnu zahvalnost izraziti zapovjedniku Županijske vatrogasne zajednice gosp. Darku Dukiću i dozapovjedniku gosp. Zoranu Blačiću, koji su uistinu izdašno potpomogli osnivanje DVD-a Ružić u svakom smislu.

Sjedište Društva je u Kljacima, u nekadašnjim prostorijama općine Ružić.
Predsjednik Društva je Hrvoje Miljak, a zapovjednik Ivica Mikelić.

KONTAKT PODACI:

Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ružić
Adresa: Kod doma 4, Kljake, 22322 Ružić
Tel: 098/940-5772 (Predsjednik); 098/192-0794 (Zapovjednik)