Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Ante Pijuk (HDZ), mag. ing. aedif. ( Magistar inženjer građevinarstva), rođen 04. 02. 1988. u  Šibeniku.
Osnovnu školu završio u Gradcu, srednju elektrotehničku školu u Drnišu, fakultet građevinarstva u Splitu.
Zaposlen u trgovačkom društvu Ceste Šibenik d.o.o. od 2011. god.
2011.-2013. Voditelj  izvanrednog održavanja.
2013. -  2017. Šef odjela operative.
2017.-  Rukovoditelj službe tehničkog sektora.
Predsjednik općinske organizacije Hrvatske demokratske zajednice od 2010. do danas.
Obnašao dužnost općinskog vijećnika od 2009. – 2013.
Oženjen i otac jednog djeteta.
Dužnost načelnika općine obnaša volonterski bez naknade.