Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Djelatnici tvrtke Colas d.d. iz Varaždina započeli su 21. kolovoza radove na projektu rekonstrukcije županijske ceste ŽC 6095 te izgradnji nogostupa kroz naselje Gradac.
Projekt je vrijedan ukupno 385.301,91 eura, od čega dio koji se odnosi na rekonstrukciju prometnice u iznosu od 300.384,81 eura financiraju Županijske ceste Šibensko-kninske županije dok ostatak u iznosu od 84.917,10 eura, koji se odnosi na izgradnju obostranog nogostupa, financira Općina Ružić iz vlastitih sredstava.
Radovi bi sukladno potpisanom ugovoru trebali trajati 75 dana, odnosno do početka studenoga ove godine.
Realizacijom ovog projekta Općina Ružić će riješiti jedan o ključnih prometnih, ali i sigurnosnih problema na svojem području.
Naime, osim što se nalazi na prometno najfrekventnijem dijelu Općine Ružić, predmetnu prometnicu dužine nešto manje od 500 metara, koriste i brojni pješaci, prvenstveno školska djeca na putu do obližnje škole i prodavaonice kao i korisnici dječjeg vrtića, posjetitelji sportsko-rekreacijskih terena i više ugostiteljskih i uslužnih objekata koji se nalaze na njezinoj trasi.
Zbog svega toga kao i zbog gustoće prometa, a osobito zbog velikog broja neodgovornih vozača koji kroz središte naselja voze nedozvoljenom brzinom, vladala je konstantna opasnost od teških stradavanja pješaka i drugih sudionika u prometu.
Završetkom ovog projekta sigurnost svih njih bit će na primjerenoj razni, a središnje općinsko naselje dobit će novu urbanu vizuru.