Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Projekt "Zaželi" financira se iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.
Projekt provodi Općina Ružić s partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područnim uredom Šibenik te Centrom za socijalnu skrb Drniš.
Ciljevi projekta su: Smanjivanje rizika od siromaštva kroz zapošljavanje ranjivih skupina (žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji,  odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majke s troje ili više malodobne djece, majke djeteta s teškoćama u razvoju, majke djeteta oboljelog od malignih bolesti, samohrane majke i osobe slabijeg imovinskog statusa), poticanje socijalne uključenosti te podizanje razine kvalitete života kako žena zaposlenih na projektu tako i krajnjih korisnika projekta.
Projekt skrbi namijenjen je starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju uz uvjet da usluga potpore i podrške istovremeno nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Krajnji korisnik je starija osoba ili osoba u nepovoljnom položaju kojoj je potrebna potpora i podrška u kućanstvu. Osobe u nepovoljnom položaju su, između ostaloga, osobe s invaliditetom, osobe s metalnom retardacijom, kronični bolesnici i slično, ovisno o starosnoj dobi. Podrška i potpora uključuje: pomoć u nabavci namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć u održavanju osobne higijene, posredovanju u ostvarivanju različitih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i slično), pružanje pomoći kroz razgovore i druženje itd.

FAZA I
NAZIV:
Pružimo dostojan život stanovništvu ruralnog područja
FOND:
Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
CILJ PROJEKTA:
Smanjivanje rizika od siromaštva,
poticanje socijalne uključenosti,
podizanje razine kvalitete života
NOSITELJ PROJEKTA:
Općina Ružić
PARTNERI NA PROJEKTU:
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik
Centar za socijalnu skrb Drniš
UPRAVLJAČKO TIJELO:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, www.strukturnifondovi.hr
PODRUČJE PROVEDBE:
Općina Ružić
TRAJANJE PROJEKTA:
30 mjeseci
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
2.855.142,84 kuna
(Projekt je sufinancirala Europska unija u stopostotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda)
VODITELJ PROJEKTA:
Katarina Drezga, tel: 022/662-965
ADMINISTRATOR PROJEKTA:
Gordana Matić, tel: 022/872-810

FAZA II

NAZIV:
Zaželi sretniju starost - Općina Ružić
FOND:
Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
CILJ PROJEKTA:
Smanjivanje rizika od siromaštva,
poticanje socijalne uključenosti,
podizanje razine kvalitete života
NOSITELJ PROJEKTA:
Općina Ružić
PARTNERI NA PROJEKTU:
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik
Centar za socijalnu skrb Drniš
UPRAVLJAČKO TIJELO:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, www.strukturnifondovi.hr
PODRUČJE PROVEDBE:
Općina Ružić
TRAJANJE PROJEKTA:
18 mjeseci
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
1.775.225,00 kuna
(Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda)
VODITELJ PROJEKTA:
Katarina Drezga, tel: 022/662-965
ADMINISTRATOR PROJEKTA:
Gordana Matić, tel: 022/872-810

FAZA III
NAZIV:
Zaželi sretniju starost - Općina Ružić - faza III
FOND:
Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
CILJ PROJEKTA:
Smanjivanje rizika od siromaštva,
poticanje socijalne uključenosti,
podizanje razine kvalitete života
NOSITELJ PROJEKTA:
Općina Ružić
PARTNERI NA PROJEKTU:
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik
Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Drniš
UPRAVLJAČKO TIJELO:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, www.strukturnifondovi.hr
PODRUČJE PROVEDBE:
Općina Ružić
TRAJANJE PROJEKTA:
8 mjeseci
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
131.130,13 eura - 988.000,00 kuna
(Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda)
VODITELJ PROJEKTA:
Katarina Drezga, tel: 022/662-965
ADMINISTRATOR PROJEKTA:
Gordana Matić, tel: 022/872-810

(Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Ružić)

logo partnera zajedno