Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i drugih kategorija otpada 2020.

Zaključak o privremenoj obustavi primjene Odluke o načinu prikupljanja otpada
Napomena: Budući da je Ustavni sud Republike Hrvatske dana 30. siječnja 2020. godine privremeno obustavio primjenu Uredbe o gospodarenju otpadom, do daljneg, to jest do konače odluke Ustavnog suda o ustavnosti Odredbe, na snazi je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Općine Ružić  iz veljače 2018. godine.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i drugih kategorija otpada 2018.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za gospodarske subjekte na području Općine Ružić

Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za gospodarske subjekte na području Općine Ružić (2)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

Registar imovine

Registar komunalne infrastrukture

Odluka o komunalnom redu 2021.

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ružić 2021.

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Ružić 2021.