Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općina Ružić objavila je 25. ožujka 2024. godine na Elektronosnom oglasniku javne nabave Otvoreni postupak za predmet nabave "Opskrba električnom energijom za 2024. godinu".
Procijenjena vrijednost nabave: 65.900,00 eura bez PDV-a.
Evidencijski broj nabave: 8/24.
CPV broj: 09310000
Rok za dostavu ponuda: ponedjeljak, 15. 04. 2024. godine u 12:00 sati.
Registrirani gospodarski subjekti natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti OVDJE.