Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U velikoj vijećnici Grada Drniša u srijedu 27. ožujka 2024. godine svečano su potpisani i uručeni ugovori iz više programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ukupno je uručeno dvadeset ugovora za gradove i općine s područja Šibensko-kninske županije te jedan ugovor sa samom županijom. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je nešto veća od pola milijuna eura.
Općini Ružić dodijeljeno je 36.000 eura za projekt „Asfaltiranje nerazvrstanih cesta Općine Ružić 2024.“ iz Programa podrške brdsko-planinskim područjima te 30.000 eura za projekt „4. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić“ iz Programa održivoga razvoja lokalne zajednice.
Ugovore je uručio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić u nazočnosti ministra uprave Ivana Malenice, župana Šibensko-kninske županije Marka Jelića i brojnih drugih dužnosnika.
Inače, iznosi dodjeljeni Općini Ružić značajno su manji od traženih pa će se pri realizaciji predmetnih projekata morati izvršiti revizija planiranih radova ili pristupiti rebalansu općinskog proračuna, ovisno o projekciji mogućih sufinanciranja iz vlastitih izvora.
Općina Ružić u svakom slučaju planira do kraja 2024. godine u potpunosti završiti projekt modernizacije javne rasvjete na način da zamjeni sva preostala energetski neučinkovita rasvjetna tijela novim LED rasvjetnim tijelima.