Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.0106, KLASA: 551-03/23-01/1; URBROJ: 2182-8-01-24-8 od 13. ožujka 2024. godine, Javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“, KLASA: 100-01/24-01/01, URBROJ: 2182-8-01-24-1 od 04. travnja 2024. godine, Prijedloga povjerenstva za provedbu Javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“, KLASA: 100-01/24-01/01, URBROJ: 2182-8-03/1-24-27 od 16. travnja 2024. godine te članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić donio je dana 18. travnja 2024. godine Odluku o izboru kandidatkinja za rad na radnom mjestu - radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju - kroz projekt „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“ iz prijavnog programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.
Ovom Odlukom za rad na određeno vrijeme - radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju - izabrano je 20 kandidatkinja koje udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“.

Načelnik Općine Ružić će s odabranim kandidatkinjama sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme (33 mjeseca).
Cjeloviti tekst Odluke može se preuzeti na poveznici ispod teksta.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATKINJA