Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Općinski načelnik objavio je danas, 26. travnja 2024. godine, Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova, programa „Održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta, poljskih i šumskih putova te drugih javnih površina i objekata kroz mjeru javnog rada 2024.“ kojim se predviđa zapošljavanje tri (3) djelatnika/ice na radnom mjestu radnik/ica na održavanju javnih površina.
Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.

Program „Održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta, poljskih i šumskih putova te drugih javnih površina i objekata kroz mjeru javnog rada 2024.“ obuhvaća poslove održavanja i sanacije nerazvrstanih cesta, spomeničkih, kulturnih i sakralnih objekata, odnosno njihova okoliša, uređenje kanala, čišćenje drveća i niskog raslinja, odlagališta otpada, održavanje poljskih i šumskih putova, izradu protupožarnih prosjeka i rad na drugim javnim površinama s ciljem učinkovite zaštite od požara i bujičnih poplava te poboljšanja stanja javnih površina općenito. U vremenu kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove u zatvorenom ili natkrivenom prostoru u vlasništvu općine poput društvenih domova, sportskih ili kulturnih objekata, autobusnih nadstrešnica i slično.

Vremenski period u kojem će osobe biti uključene u Javni rad je 6 mjeseci, a planirani početak rada je 15. svibnja 2024. godine.

Informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljanim skupinama mogu se provjeriti kod djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://mjere.hzz.hr/mjere/javni-rad-2024/.
Na Javni poziv mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pisanu prijavu – prijavni obrazac - može se preuzeti na službenim mrežnim stranicama Općine Ružić www.opcina-ruzic.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ružić.

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te slijedeće priloge:
- Prijavni obrazac,
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome),
- dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe.

Prijave se podnose na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, uz dostavu potrebne dokumentacije, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na Stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do zaključno 06. svibnja 2024. godine.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv je objavljen na web stranici https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Općine Ružić, www.opcina-ruzic.hr

Cjeloviti tekst Javnog poziva i obrasci mogu se preuzeti na poveznicama ispod teksta

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC MS/WORD

PRIJAVNI OBRAZAC PDF