Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Načelnik Općine Ružić raspisao je dana 28. lipnja 2024. godine Javni poziv za zasnivanje radnoga odnosa na rok od 31 mjeseca za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“, kodnog broja SF.3.4.11.01.0106 – radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, koji se provodi unutar Programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

Broj traženih radnika/ca: 1.
Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 31 mjesec uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme.
Podaci o plaći: plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.
Mjesto rada: područje Općine Ružić, terenski rad.

Opis poslova:
- organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.),
- obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju, obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.
Radno iskustvo nije važno.

Uvjeti za prijem u radni odnos:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS).

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:
- prijavni obrazac (Obrazac 1),
- životopis - vlastoručno potpisan,
- presliku važeće osobne iskaznice,
- presliku dokaza o završenoj školi (svjedodžba),
- uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne smije biti raniji od objave javnog poziva).

Prijave na Javni poziv dostavljaju se osobno u pisarnicu Općine Ružić ili poštom na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić s naznakom za projekt „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, to jest do 06 srpnja 2024. godine. Prijave koje dolaze poštom moraju biti zaprimljene  do 08. srpnja 2024. godine u 12:00 sati, inače se neće razmatrati.

Javni poziv objavljen je i na oglasnoj ploči i web stranici (Burza rada) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cjeloviti tekst Javnog poziva i prijavni obrazac može se preuzeti na poveznicama ispod teksta, a prijavni obrazac može se i osobno preuzeti i/ili popuniti u prostorijama Općine Ružić svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC