Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.0106, KLASA: 551-03/23-01/1; URBROJ: 2182-8-01-24-8 od 13. ožujka 2024. godine, Javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“, KLASA: 112-01/24-01/26, URBROJ: 2182-8-01-24-2 od 28. lipnja 2024. godine, Prijedloga povjerenstva za provedbu Javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“, KLASA: 112-01/24-01/26, URBROJ: 2182-8-03/1-24-7 od 08. srpnja 2024. godine te članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić donio je Odluku o izboru kandidatkinje za rad na radnom mjestu – radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju, kroz projekt „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“ iz prijavnog programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.
Ovom Odlukom za rad na određeno vrijeme - radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju, izabrana je jedna kandidatkinja koja udovoljava uvjetima Javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza IV“.
Načelnik Općine Ružić će s odabranom kandidatkinjom sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme (31 mjesec).
Cjeloviti tekst Odluke može se preuzeti na poveznici ispod teksta.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATKINJE