Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Vijećnici Općinskog vijeća održali su u petak, 20. svibnja svoju 15. sjednicu. Na dnevnom redu bilo je 14 točaka od čega se veći dio odnosio na na obračun općinskog proračuna, odnosno akte izvršenja proračunskih programa za 2010. godinu. Uz to, vijećnici su prihvatili Program javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2011., Program financiranja političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata u 2011. godini, Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina na području Općine Ružić, kao i Odluku o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije u Općini Ružić.

Usvojen je i paket dokumenata Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Ružić sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske o aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini.

Vijeće je imenovalo i Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda, kao i Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave električne energije za javnu rasvjetu na području Općine Ružić.

15 sjednica opcinskog vijeca 122 1 800

Na dnevnom redu bila je i rasprava o izgradnji spomen-obilježja svima koji su kroz povijest dali život za Hrvatsku. Vijećnici su se naposljetku složili da je najbolja lokacija za takvo obilježje ona kod mosta na Čikoli u Ružiću budući je to sjecište putova i najfrekvantnije mjesto na području općine, a i krajobraz rijeke i stoljetnih stabala čine prikladan ambijent. Odlučeno je da se u Povjerenstvo za izgradnju spomen-obilježja imenuju svi vijećnici Općinskog vijeća kao i načelnik i zamjenik načelnika, a isto će biti prošireno članovima obitelji poginulih hrvatskih branitelja i struke.

Vijeće je donijelo i odluku o pokretanju pravnog postupka prema Hrvatskom telekomu zbog nepoštivanja akata općinske vlasti u svezi poslovnog prostora u vlasništvu općine. Naime, Hrvatski telekom još je 1997. godine instalirao telefonsku centralu u prostor u općinskom vlasništvu na temelju Zaključka tadašnjeg Poglavarstva bez naknade. Budući da pritom nije poštovan postupak davanja u najam poslovog prostora u vlasništvu općine niti je ikada potpisan ugovor o najmu poslovnog prostora, Općinsko vijeće u studenom prošle godine opozvalo je odluku Poglavarstva iz 1997. i raspisalo natječaj za zakup poslovnog prostora, sve sukladno Zakonu o najmu poslovnog prostora. Kako se Hrvatski telekom nije javio na natječaj, niti se očitovao na više dopisa, uključujući i dopis Predsjedniku uprave, Općinsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju pravnog  postupka.

Vijećnici su na kraju usvojili Zaključak o daljnjem sudjelovanju Općine Ružić u formiranju prve Lokalne akcijske grupe (LAG) u Šibensko-kninskoj županiji, u kojem se zaključuje da Općina Ružić neće sudjelovati u daljnjem postupku ukoliko se ne omogući ravnopravan tretman svim jedinicama lokalne samouprave kroz članstvo u Upravnom odboru LAG-a. Naime, Vijeće drže da se jedinicama lokalne samouprave, kao osovini LAG-a, treba jamčiti mjesto u upravnim tijelima LAG-a jer u protivnom manje općine, poput općina Ružić,Unešić, Promina i Bilice, neće imati instrumentarij za artikuliranje interesa svoje lokalne zajednice, a samim tim članstvo u LAG- gubi svoj osnovni smisao.