Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U ozračju blagdanskog darivanja, kad naše najmlađe obilaze omiljeni im sveci i dobrotvori, Općina Ružić darovala je djeci vrtićke skupine "Ježići" i njihovim nešto starijim prijateljima osmoškolcima područne škole Ivana Meštrovića u Gradcu novo igralište u dvorištu osnovne škole.

Naime, kako je u tijeku izrada idejnog projekta za novi dječji vrtić koji će se nalaziti neposredno uz kompleks škole, tako će se sprave koje se nalaze na tom mjestu ionako morati dislocirati. A budući da je riječ o starim i pohabanim ljuljačkama koje su izvan svih sigurnosnih standarda, općina je u proračunu za 2012. godinu osigurala sredstva za izgradnju ovog novog dječjeg igrališta.

Uz suglasnost ravnatelja i školskog odbora Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog sredinom prosinca se pristupilo uređenju nekultiviranog dijela školskog dvorišta. Postavljanju samih sprava prethodili su radovi na uređenju podloge, odnosno izgradnji dva vodoravna platoa kako bi se zadovoljili svi sigurnosni standardi školskog i predškolskog odgoja.

Nekoliko dana pred početak zimskih praznika postavljene su i certificirane sprave za zabavu: dvije dvostruke ljuljačke, od kojih jedna sa mrežom za penjanje, jedan veliki tobogan te klackalica.
Fotografije razdragane djece koja se naprosto nisu dala otjerati sa sprava dok su još trajali radovi na uređenju igrališta zoran su dokaz kako je ovo bio najbolji božićni dar općine svojoj djeci.