Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem članka 12. stavka 1., članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 17. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Ružić („Službeni glasnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/17), općinski načelnik Općine Ružić, dana 04. lipnja 2021. godine donio je odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave: Unutarnje uređenje i opremanje Društvenog doma/kulturnog centra u Otavicama.
Razlog poništenja – u predmetnom postupku je pristigla jedna ponuda koja premašuje iznos sredstava planiranih Planom nabave Općine Ružić za 2021. godinu za ovaj projekt, evidencijski broj 13/21.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE