Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Načelnik Općine Ružić Dalibor Durdov donio je dana 06. srpnja 2021. godine Odlluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prikupljanja ponuda za predmet nabave Unutarnje uređenje i opremanje društvenog doma/kulturnog centra u Otavicama.

Odluka o odabiru