Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/17) Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave Općine Ružić objavilo je danas, 08. listopada 2021. godine Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave radova za predmet javne nabave "II. FAZA REKONSTRUKCIJE VATROGASNOG DOMA“.
Cjeloviti Poziv s pripadajućim obrascima te troškovnici u MS Excel i PDF formatu mogu se preuzeti klikom na poveznice ispod teksta.
Cjelovita projektna dokumentacija na raspolaganju je na uvid zainteresiranim ponuditeljima svakodnevno u prostorijama Općine Ružić, na adresi Put kroz Gradac 25, a pregled lokacije radova na adresi Kod Doma 4. Kljake, moguć je svakodnevno na licu mjesta.
Ponude se primaju do zaključno 22. listopada 2021. godine, a otvaranje ponuda je 27. listopada 2021. godine u 12:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK EXCEL

TROŠKOVNIK PDF