Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21) te članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić, dana 26. kolovoza 2022. godine, objavio je Poziv na dostavu ponuda za projekt Uređenje pristupne ceste, procesijske staze i platoa kod mrtvačnice crkve sv. Ilije u Kljacima - faza I.

Projekt se financira se sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i proračuna Općine Ružić.

Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kuna (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda: Ponedjeljak, 12. rujna 2022. godine u 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na poveznicama ispod teksta.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK PDF

TROŠKOVNIK MS/EXCEL

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU