Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21) te članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić, dana 31. kolovoza 2022. godine, objavio je Poziv na dostavu ponuda za projekt I. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić.

Projekt se financira se sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i proračuna Općine Ružić.

Procijenjena vrijednost nabave: 288.000,00 kuna (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda: Ponedjeljak, 14. rujna 2022. godine u 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na poveznicama ispod teksta.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK PDF

TROŠKOVNIK MS/EXCEL

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU