Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U općinskoj vijećnici Općine Biskupija jučer su svečano potpisani ugovori o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije s gradovima i općinama koji se nalaze u skupinama od I. do IV. Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, kojima Šibensko-kninska županija financira predmetne aktivnosti iz županijskog proračuna za 2023. godinu.
Općini Ružić je, temeljem dostavljenih prijava, odobreno ukupno 16.187,50 eura za izradu evidencije svih sastavnica komunalne infrastrukture te za projektiranje izgradnje sunčane elektrane na upravnoj zgradi u Gradcu. Odobrena sredstva predstavljaju 70% ukupne procijenjene vrijednosti investicije dok ostatak osigurava Općina Ružić iz vlastitih sredstava.
Osim Općini Ružić, putem ovog Javnog poziva odobrena su sredstva općinama Unešić, Biskupija, Ervenik, Kistanje te gradu Skradinu.