Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Temeljem prijava projekata Općine Ružić na javne pozive Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine, u tekućoj proračunskoj godini Općini Ružić dodijeljeno je ukupno 151.300,00 eura za kapitalne projekte.
Unutar Programa održivog razvoja lokalne zajednice (MRRFEU) dodijeljeno je 40.000,00 eura za projekt „II. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić - nizinska naselja“.
Unutar Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske Zagore (MRRFEU) dodijeljeno je 90.000,00 eura za projekt „III. faza rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Kljacima".
Unutar Programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini (MPUGDI) dodijeljeno je 21.300,00 eura za projekt „2. faza uređenja pristupne ceste, procesijske staze i platoa kod mrtvačnice crkve Sv. Ilije u Kljacima“.
Projekt „III. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić – brdsko-planinska naselja“ koji je prijavljen unutar Programa podrške brdsko-planinskim područjima (MRRFEU) nije prihvaćen jer Općina Ružić kao prihvatljiv podnositelj projekata unutar Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske Zagore nije bila prihvatljiv prijavitelj unutar Programa podrške brdsko-planinskim područjima za 2023. godinu.