Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U Općinskoj vijećnice Općine Ružić u Gradcu, u petak 04. kolovoza održana je Završna konferencija projekta „Zaželi sretniju starost – Općina Ružić – faza III“ koji se od 08. prosinca 2022. do 07 kolovoza 2023. godine provodio na području Općine Ružić.
Na završenu fazu projekta osvrnuo se načelnik Dalibor Durdov koji je zahvalio zaposlenim ženama da angažmanu prema krajnjim korisnicima te najavio i otvaranje 4. faze kroz kolovoz i rujan ove godine, dok je voditeljica projekta, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić Katarina Drezga nazočne upoznala s tehničkim pojedinostima završenog projekta i najavljene 4. faze.
Inače, unutar 3. faze projekta dvadeset žena bilo zaposleno od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine na poslovima skrbi o 120 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.
Nakon konferencije za sudionike je upriličen prigodni domjenak u Domu kulture u Gradcu.

Konferencija 1