Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na dnevnom redu 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić bio je između ostalog i prvi rebalans općinskog proračuna.
Najznačajnija stavka rebalansa bila je povećanje, odnosno preraspodjela sredstava prema poziciji obnove osnovne škole i antimalarične stanice u Otavicama. Riječ je o objektima koje je izgradio i zajednici darovao naš veliki umjetnik, kipar Ivan Meštrović, a koji su upisani i u Registar zaštićene nepokretne kulturne baštine RH. Objekti su teško devastirani za vrijeme velikosrpske okupacije 1991.-1995. godine (antimalarična stanica je spaljena, a škola teško oštećena) i do dana današnjega na njima nije izvršena nikakva sanacija osim povremenog održavanja zgrade škole i okoliša u režiji općine i pojedinaca iz Otavica.
Općina Ružić prošle je godine izradila troškovnik sanacije obaju objekata, te je kao i prethodnih godina program obnove prijavila na natječaj Ministarstva kulture RH. Punih 17 godina od oslobođenja i završetka rata Ministarstvo kulture je pozitivno odgovorilo te odobrilo po 100.000 kuna za svaki od objekata, što je, nažalost, gotovo simbolična gesta, budući da je trošak sanacije prema troškovniku procijenjen na preko 1.600.000 kuna s PDV-om. Prema procjenama projektanata prva i najosnovnija faza obnove, to jest sanacije statike i krovišta zgrada stajala bi gotovo pola milijuna kuna ne uključujući PDV.
Ipak, budući da je središnja držana vlast konačno pokazala interes za obnovu ove vrijedne kulturne baštine, općinski vijećnici su rebalansom općinskog proračuna prvotno planiranu stavku od 150.000 kuna povećali za dodatnih 260.000 kuna. Time će udio općine u financiranju prve faze obnove iznositi 410.000 kuna. Tako će već u kolovozu biti raspisan natječaj u vrijednosti cca 610.000 kuna za prvu fazu sanacije statike i krovišta oba objekta.
Povećana sredstva su namaknuta sa pozicija nerealiziranih infrastrukturnih projekata, izrade projektne dokumentacije te pozicije dječjeg vrtića koji će se prema odluci vijećnika ipak planirati unutar kompleksa osnovne škole u Gradcu.
Uz rebalans proračuna i usvajanje novog Prostornog plana vijećnici su na 22. sjednici prihvatili i Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja, zatim Odluku o davanju suglasnosti na statusne promjene JKP RAD Drniš, te Odluku o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti. Ove dvije odluke odnose se na zakonsku obvezu kojom se djelatnost opskrbe vodom mora odvojiti od gospodarenja otpadom i drugih djelatnosti koje je do sada obavljao RAD Drniš.
Usvojeno je i Izvješće o izvršenju proračuna, Izmjene i dopune Programa socijalnih davanja, Programa javnih potreba u kulturi te Programa održavanja komunalne infrastrukture.