Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno Programu socijalnih davanja za 2015. godinu, Općina Ružić će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć školskoj djeci i studentima koji imaju prebivalište na području općine.

Učenicima osnovne škole isplatiti će se iznos od 500,00 kuna, učenicima srednje škole 800,00 kuna i studentima 1.500,00 kuna.

Zahtjev za isplatu za učenike podnosi jedan od roditelja, kojem prilaže presliku osobne iskaznice i presliku tekućeg računa.

Za učenike osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, Područne škole Gradac i učenike Srednje škole Drniš, Općina je zatražila popis učenika te oni ne trebaju uz zahtjev prilagati potvrde o upisu. Učenici koji pohađaju srednje škole u drugim mjestima dužni su dostaviti potvrdu o upisu u školsku godinu 2015./2016.

Studenti osobno podnose zahtjeve za isplatu kojima prilažu presliku osobne iskaznice, presliku tekućeg računa i potvrdu o upisu redovitog studenta u 2015./2016. studentsku godinu.

Za sve isplate uvjet je da podnositelji zahtjeva nemaju dugovanja prema općinskom proračunu.

Zahtjevi se podnose svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ružić.

DOWNLOAD