Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U uredu župana Šibensko-kninske županije u utorak, 24. kolovoza održan je važan radni sastanak izaslanstva Općine Ružić i Šibensko-kninske županije.

Ispred Općine Ružić sastanku su nazočili općinski načelnik Dalibor Durdov i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katarina Drezga dok su ispred županije, uz župana Marka Jelića, sudjelovali pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoja Višnja Marasović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost kulturu i šport Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Lidija Bralić, ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije Damir Lučev te pročelnica Ureda župana Senka Bilać.
Sastanak je inicirao načelnik Durdov s ciljem da se na početku mandata definiraju prioriteti i župana upozna s aktualnom problematikom Općine Ružić, posebice u dijelu u kojem se očekuje pomoć i suradnja županije.

S obzirom da je Vlada Republike Hrvatske ljetos usvojila Odluku o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prometu, Durdov je predložio da Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj pokrene pregovore sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Javnim komunalnim poduzećem „Promet Split“ u pravcu potpisivanja ugovora o prijevozu. Time bi županija iskoristila državna sredstva te preuzela financiranje cijelog ili djelomičnog iznosa kojim se sufinancira autobusna linija Split-Drniš, a za što postoje uvjeti sukladno Odluci. Na taj način bi se proračun Općine Ružić rasteretio za iznos od 200 do 300 tisuća kuna godišnje.

Durdov je posebno apostrofirao problem nepostojanja županijskog skloništa za napuštene i izgubljene domaće životinje te je zaključeno da je potrebno pokrenuti postupak formiranja takvog skloništa, ali i pronaći privremeno rješenje dok se sklonište ne formira sukladno svim propisima i standardima. To je problem s kojim se Općina Ružić, Grad Drniš i susjedne općine nose već više od 15 godina. Naime, zbog neodgovornih vlasnika krava koji svoje životinje ne uzgajaju sukladno propisima, već dugi niz godina dolazi do nanošenja znatne materijalne štete poljoprivrednicima i ostalom stanovništvu. Nepostojanje adekvatnog prostora za smještaj napuštenih životinja osnovni je razlog zbog kojeg općine i gradovi nisu mogli postupati sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja.

Dogovoren je i koordinirani pristup izmjenama i dopunama županijskog i općinskog prostornog plana kako bi se ukinule pojedine limitirajuće odredbe. Prije svega, dogovoreno je da se korigira odredba koja propisuje da se smještaj objekata u funkciji poljoprivrednih i stočarskih djelatnosti ne može planirati na čestici manjoj od 5000 metara četvornih. Zbog te odredbe su brojni lokalni stočari bili prinuđeni odustati ili bitno korigirati svoje projekte. Također je dogovoren racionalniji pristup i pojedinim drugim odredbama.

Durdov je predložio ugovorno reguliranje statusa nekadašnjih školskih objekata koji se nalaze na području Općine Ružić, a nisu više u mreži škola, odnosno prijenos istih na privremeno upravljanje Općini.
Upozorio je i na loše stanje okoliša područne škole Gradac kao jedinog aktivnog školskog objekta na području Općine Ružić (malonogometno i košarkaško igralište, pristupna cesta, zelene površine) te predložio da se zajedničkim investiranjem u dogledno vrijeme taj kompleks dovede u adekvatno stanje. Dogovoreno je da se pristupi izradi troškovnika te da se u što skorijem roku krene u sanaciju tih površina.

Na dnevnom redu su se našli i problem Doma zdravlja Drniš, granice lovišta, projekt uređenja lokaliteta Gabelino jezero i druge aktualne teme.

Načelnik Durdov je na kraju dvostanog sastanka zahvalio županu Jeliću na susretljvosti i agnažiranju stručnog tima te izrazio nadu da će se većina zaključaka u dogledno vrijeme i realizirati.