Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Muzeji Ivana Meštrovića raspisali su 31. kolovoza 2022. godine, javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, Crkva Presvetog Otkupitelja – Mauzolej Ivana Meštrovića, 22322 Ružić, za radno mjesto: informator/ka-redar/ka - 1 izvršitelj/ica - (zamjena zbog bolovanja), puno radno vrijeme, zaključno do povratka radnika s bolovanja – probni rad 3 mjeseca

UVJETI: SSS društveno humanističkog usmjerenja, znanje najmanje jednog svjetskog jezika

Posebni uvjeti: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima duže od jedne godine, poznavanje komunikacijskih vještina, znanje više svjetskih jezika

Uz prijavu treba priložiti:
-životopis,
-presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice,
-dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda HZMO-a),
-potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la,
-dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba srednje škole),
-dokaz o poznavanju stranih jezika (uvjerenje ustanove nadležne za učenje stranog jezika i/ili preslika svjedodžbe srednje škole),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama s naznakom „Natječaj za radno mjesto informatora-redara“, na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.

Natječaj vrijedi do 08. 09. 2022. godine.

Natječaj je objavljen na oglasnoj oploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cjeloviti tekst javnog natječaja može se preuzeti na poveznici ispod teksta

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE