Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Tridesetak biciklista su 27.08.2016. krenuli na dvodnevnu biciklijadu "Putevi ponosa i slave 2016", u čast akcije Oluja te sjećanja na stradanja Kijeva i Vrlike u Domovinskom ratu. Svojom 216 km dugom rutom su prošli od Malačke preko Vinova, Ružića...

Započet je postupak bagatelne nabave za izvođenje radova Uređenja nogostupa - staze unutar groblja Župe Gradac.

Prilog sadržava potrebnu dokumentaciju za dostavu ponude.

DOWNLOAD
Poštovani ponuditelji, prilikom dostave ponude na zatvorenoj omotnici, nije potrebno navoditi evidencijski broj nabave budući isti nije naveden u dokumentaciji za dostavu ponude.
Konstruktivna sanacija Doma za mlade Umljanovići u Općini Ružić- bagatelna nabava radova.

Potrebna dokumentacija se nalazi u prilogu.

Rok za podnošenje ponuda je 18. srpnja u 12:00 sati.

DOWNLOAD
Odlukom o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja započinje postupak bagatelne nabave radova konstruktivne sanacije Doma za mlade Umljanovići u Općini Ružić. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova...