Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Gradonačelnik Grada Drniša objavio je Ponovljeni javni poziv za prijavu na programe obrazovanja u sklopu projekta „Osposobljavanjem do zaposlenja“. Riječ je o projektu koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a omogućuje besplatne...

Zamjenik načelnika Dalibor Durdov potpisao je danas u Zagrebu 550.000 kuna vrijedne ugovore u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Naime, Općina Ružić je u ožujku i travnju ove godine prijavlia dva projekta na javne...

Na temelju članka 48. Statuta Općine Ružić, načelnik Općine Ružić donio je dana 26. travnja 2019. godine Odluku o poništenju Javnog poziva za zapošljavanje u programu Javnog rada.

Odluka o poništenju donesena je zbog slabog odaziva, odnosno zbog...

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama

942/1,1232/2,942/2,941/1,941/2,2799,*381/4,934/1,1242,934/2,933,
931/2,*381/1,931/1,2753/1,929/3,1243/4,870/1,869/2,862/7,862/6,
2792,962/5,862/4,862/3,1248/5,862/2,862/8,862/1,861/2,861/1,
...

Na temelju članka 48. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 08/09, 04/13 i 2/18) načelnik Općine Ružić objavio je 05. travnja javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere...

Općina Ružić i Etno udruga Petrovo Polje pozivaju sve zainteresirane subjekte i pojedince koji se bave kulturnim amaterizmom i srodnim djelatnostima na dvodnevni seminar pod nazivom OSNOVE PLESNE I PJEVAČKE METODOLOGIJE U FOLKLORU i PEDAGOŠKI...

U sklopu međunarodne kulturne manifestacije Dani kršćanske kulture, u nedjelju 7. travnja ove godine održat će se prigodni program u Ružiću.
Program započinje u u 10.30 sati Dekanatskim križnim putem koji kreće od suvenirnice kompleksa Crkve...

Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće odobro koje provode udruge za području Općine Ružić i članka 48. Statura Općine Ružić ("Službeni vijesnik Šibensko - kninske županije", broj 8/09, 4/13 i 02/18) Načelnik...

Veselo je bilo ovo nedjeljno popodne u Gradcu. Više stotina mačkara i promatrača okupilo se kod Doma kulture gdje je održano prvo ružićko natjecanje mačkaranih skupina. U dvorištu osnove škole formirala se kolona od devet mačkaranih skupina koja je...