Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave Općine Ružić objavilo je 07. svibnja 2024. godine Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave roba i usluga za predmet nabave „Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u zgradi Općine Ružić u Gradcu".

Predmet nabave financiran je Ugovorom o financiranju - Posebni uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (KLASA: 440-12/24-19-02/0001; URBROJ: 343-1603/01-24-003) potpisan između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općine Ružić.

Poziv je objavljen na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (AGRONET) na poveznici: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
(Klikom na poveznicu otvorit će se lista svih nedavno objavljenih poziva te je potrebno pronaći predmetni poziv Općine Ružić.)

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 39.440,00 € bez PDV-a.

Ponude se dostavljaju elektronski, putem sustava AGRONET, do zaključno 22. svibnja 2024. godine u 14:00 sati.

Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Općine Ružić u Gradcu, na adresi Put kroz Gradac 25, u četvrtak, 23. svibnja 2024. godine u 12:00 sati.

Cjeloviti tekst Poziva na podnošenje ponuda i troškovnici u PDF i MS Excel formatu mogu se preuzeti klikom na poveznice ispod teksta.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK PDF

TROŠKOVNIK EXCEL