Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Prijavnica za sufinanciranje Programa javnih potreba u područjima športa, kulture i udruga građana Općine Ružić za 2015. godinu.

DOWNLOAD
Pozivamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić radi isplate sredstava za ogrjev. Isplata će se vršiti od 14. do 17. listopada 2014. godine, u vremenu od 8,00 do 14.00...

Uslijed veće količine oborina dana 14.09.2014. došlo je do zamućenja vode na vodocrpilištu Čikola s kojim se opskrbljuje stanovništvo na području Grada Drniša i Općine Ružić. Do dalnjega se vodu za piće preporučava prije upotrebe prokuhati i...

Pozivamo sve zainteresirane na dostavu ponude u ponovljenom postupku bagatelne nabave za radove na Sanaciji društvenog doma Gradac - unutarnje uređenje.

Dokumentaciju za nadmetanje i ponudbeni troškovnik radova možete preuzeti ovdje, a uvid u...

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave - Društveni dom Gradac

DOWNLOAD

Prijavni obrazac možete preuzeti u prilogu. Natječaj je otvoren do 30.09.2014 god.

DOWNLOAD

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Ružić održati će se 18. kolovoza 2014. godine.

DOWNLOAD